Υπηρεσίες

Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου μεσιτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας.

Υποστηρίζουμε κάθε δυναμική επένδυση, βασισμένη στην δική μας επιτυχή εμπειρία. Προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες, με διαφάνεια και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Αγορά Ακινήτου


Από τη στιγμή που αποφασίσετε ότι σας ενδιαφέρει η απόκτηση κάποιου ακινήτου στην Τήνο, τα υπόλοιπα είναι υπόθεση του γραφείου μας. Έτσι κατόπιν συνεννοήσεως, αναλαμβάνουμε να τακτοποιήσουμε τις λεπτομέρειες της διαμονής σας (ξενοδοχείο, μίσθωση οχήματος, έκδοση εισιτηρίων επιστροφής κλπ).

Η επίσκεψή σας στα προς πώληση ακίνητα γίνεται με ιδιόκτητο μέσο, σε χρόνο αυστηρά προκαθορισμένο μετά από συνεννόηση μαζί σας.

Πολύγλωσσο προσωπικό (αγγλικά - γαλλικά - ρωσικά) θα σας εξηγήσει αναλυτικά ό,τι σχετίζεται με τα ακίνητα που επιλέγετε να επισκεφθείτε και στη συνέχεια θα σας οδηγήσει σε αυτά. Της επισκέψεώς σας προηγείται η υπογραφή εντολής υπόδειξης ακινήτου (χωρίς επιβάρυνσή σας), όπου με σαφήνεια καθορίζονται οι λεπτομέρειες των υποχρεώσεων του γραφείου μας και της αμοιβής μας, σε περίπτωση που αποφασίσετε να προχωρήσετε σε αγορά.

Διαδικασία αγοράς
 • Υπόδειξη από το γραφείο μας επιλέγοντας από την ευρεία γκάμα που διαθέτουμε, τα κατάλληλα για εσάς ακίνητα. Ετοιμάζουμε ειδικά για εσάς μια επιλογή ιδιαίτερα αξιόλογων ακινήτων σύμφωνα με τα κριτήρια που μας έχετε αναθέσει.
 • Ανάθεση σε ικανό δικηγόρο να ελέγξει τους τίτλους ιδιοκτησίας.
 • Ανάθεση σε αρχιτέκτονα-μηχανικό να ελέγξει το ακίνητο (οικόπεδο ή κατοικία) ως προς τα στατικά - μετρήσεις - ποιότητα κατασκευής κ.λπ.
 • Σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού–αρραβώνα μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, ώστε να αποσυρθεί το ακίνητο από την αγορά, με καταβολή ποσού ίσου με το 10% της αξίας του.
 • Λήψη Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Ανάθεση σε συμβολαιογράφο της εύρεσης της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και της σύναψης οριστικού συμβολαίου.
 • Άνοιγμα λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα.
 • Ανάθεση σε λογιστή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης του πελάτη/αγοραστή.

Όλα τα παραπάνω ή μέρος αυτών μπορούν να διεκπεραιωθούν από το γραφείο μας, μετά από συμφωνία μαζί σας, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Πώληση Ακινήτου


Αν ενδιαφέρεστε για την πώληση ακινήτου σας στην Τήνο, το γραφείο μας αποτελεί την ιδανική επιλογή συνεργασίας. Θα επισκεφθούμε το ακίνητο, θα το εκτιμήσουμε, θα συζητήσουμε μαζί σας και θα προσδιορίσουμε μαζί σας την τιμή του. Από σας θα χρειαστούμε τα σχέδια - τίτλους του ακινήτου και μια γραπτή και σαφή εντολή σας για την υπόδειξή του στους ενδιαφερόμενους.

Στη συνέχεια το γραφείο μας θα μεθοδεύσει την προβολή του ακινήτου σας με τους παρακάτω τρόπους:
 • Με συνεχείς καταχωρήσεις σε όλα τα ευρείας κυκλοφορίας καθημερινά και ειδικά ηλεκτρονικά φύλλα.
 • Με την παρουσία μας στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας μας, με αναλυτική περιγραφή, φωτογραφίες και όλα τα απαραίτητα στοιχεία των ακινήτων.
 • Με το εκλεκτό πελατολόγιο που έχουμε δημιουργήσει.
 • Με τη συμμετοχή μας στις ιστοσελίδες των διεθνώς σημαντικότερων επαγγελματικών ενώσεων (link για τη σελίδα με τις ενώσεις).
 • Με ανάρτηση, επί των ακινήτων, πωλητηρίων πινακίδων με τα στοιχεία του γραφείου μας.
 • Με την προώθηση μέσω της συμμετοχής μας στους καλύτερους επαγγελματικούς συλλόγους, με ένα ευρύ κύκλο συνεργαζόμενων γραφείων σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εκτιμήσεις


Σας παρέχουμε ολοκληρωμένη επαγγελματική εκτίμηση του ακινήτου σας:
 • Προφορική, δωρεάν, Εφόσον πρώτα μας ανατεθεί η πώλησή του.
 • Επίσημη έγγραφη εκτίμηση, σε συνεργασία με ειδικούς επαγγελματίες, με προσυμφωνημένη αμοιβή.

Συμβουλές Χρηματοδότησης


Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και κάθε δυνατή βοήθεια σχετικά με τραπεζικά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Μπορείτε να καλύψετε εύκολα το μεγαλύτερο ποσοστό της επένδυσης σας, με χαμηλό επιτόκιο.

Σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα, μπορούμε να σας ενημερώσουμε για μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

Ασφάλιση


Με στόχο την κάλυψη σας από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο συνεργαζόμενοι με τούς καλύτερους επαγγελματίες του ασφαλιστικού χώρου, αναλαμβάνουμε την ασφαλιστική κάλυψη του ακινήτου σας.

Τι παρέχουμε

Loading...